Om kli

Kli kallas med ett gemensamt namn de delar av sädeskornet som avskiljs från mjölet vid siktningen.

Som exempel består ett vetekorn huvudsakligen av fyra delar:

  1. den av fler olika lager bestående överhuden
  2. ett därunder liggande proteinrikt(gluten) cellager
  3. den stärkelserika kärnan
  4. grodden

Mer information om Kli: